“İnişler yüzde 84 arttı”

Tepekoylu19

Global Mod
Global Mod
(Yazan: Elvira Terranova) – Göçmenlerin İtalya kıyılarına çıkışı bir yılda yüzde 84 arttı ve bugüne kadar 115 bin kişi geldi. Bu, sizi ürperten yeni bir olgudur: Giderek daha fazla sayıda kız tek başına geliyor ve genellikle tanımadığınız kişilere emanet ediliyor. Refakatsiz küçüklerin sayısı da artıyor. Göçmen acil durumundan sorumlu olağanüstü komisyon üyesi Vali Valerio Valenti, Centro Astalli, Raizes, Gonzaga mezunları ve Alloro Fest tarafından Palermo’daki Dürüstler Bahçesi’nde düzenlenen bir tartışma sırasında rakamları sıralıyor. Valenti, çıkarmalarla ilgili güncellenmiş verilerle başladı: Bu yıl İtalya’ya 115 bin göçmen geldi, “bu rakam geçen yıla göre yüzde 84’lük bir artışa işaret ediyor”. “Olağan bir yönetim aşamasından, hükümetin olağanüstü hal ilan etmesine yol açan olağanüstü bir yönetim aşamasına geçtik; bu, her şeyden önce Lampedusa’da yoğunlaşan akış türleriyle bağlantılı bir seçimdir”, diyor.

Ve kendisi, “İtalyan Kızıl Haç’ının girişini gören geçmişe göre daha iyi yönetimi garanti eden araçların kullanılmasıyla bu olgunun iyi yönetildiğini” açıklıyor. Dublin Düzenlemesi’ne yönelik eleştirisini de gizlemiyor: “Göçmenlerin Lampedusa’ya vardıklarında sordukları ilk şey, bir an önce adayı terk etmek istedikleri oluyor. İtalya’da ve Avrupa’da kendilerini başka bir şeyin beklediğini biliyorlar. Bazıları ise ‘Kuzey Avrupa’daki aile üyelerine katılma beklentisi var, ancak Dublin kuralları, ilk giriş ülkesi olan İtalya’nın sığınma talepleriyle bağlantılı tüm prosedürleri üstlenmesini gerektiriyor. İtalya, bazı açılardan bir tür ‘hapishane’ye, bir yer haline geliyor. İltica prosedürleriyle ilgili süre boyunca zorunlu olarak orada kalmaları gerekiyor” diye altını çiziyor.

“Hepiniz Ventimiglia’da neler olduğunu görüyor musunuz? Göçmenler, Fransa onları reddettiği için İtalya topraklarında kalıyor; bu nedenle, mutlak değeri göz ardı edilebilir görünen ancak dünya ile karşılaştırılması gereken bir dizi göçmeni kabul etme sorunumuz da var. ‘Çok az konuşulan ama hepsinden önemlisi entegrasyon’ meselesi diyor.

‘Soruşturmalara uzun zaman var’


Vali Valenti’ye göre “karşılama konusundaki tartışmalar” “çok etkili”. “Düzeltilmesi gereken çok şey var, bu doğru. Dublin düzenlemesi var, aşırı uzun denetim süreleri var ve geliştirilebilecek bürokratik ve yönetimsel hususlar var, ancak asıl zorluk gerçek bir çok kültürlü toplum inşa etme yeteneğidir. Bir topluluk Göçmenlerle ilgili acil durumdan sorumlu Olağanüstü Komisyon Üyesi, eğer ortak değerleri varsa öyledir. Bu değerlere daha fazla bağlı kalmamız gerekiyor” diye ekliyor. Yanında Astalli Merkezi Başkanı Peder Camillo Ripamonti ve 2013 yılında 14 yaşındayken İtalya’ya tek başına gelen 24 yaşındaki Mısırlı aktivist Remon Karem var. Burada kendisini karşılayan, ona bakan, eğitim yaptıran bir aileyle tanıştı. Ve bugün Remon mezun oldu, ikinci diplomasını almak üzere ve kültürel arabuluculuk yapıyor. “Ama benim İtalyan vatandaşlığım yok…” yorumunu yapıyor.

Vali Valenti daha sonra, “Ukrayna’daki acil durum olgusunun, göçmenlerin kabulüne ilişkin bugün, özellikle Kuzey İtalya’da ortaya çıkan özel durumun belirlenmesine de katkıda bulunduğunu” açıkladı. “Tüm Avrupa, Ukrayna acil durumuna destekleyici bir şekilde, bölünmeden ve tartışma olmadan yanıt verdi. Kısa sürede açılan yapılar, oteller, göçmenlerin kabulü için ödenen maliyetlerin iki katı, hatta bazen üç katı kadar ödendi; ve bu, kendisini esas olarak Ukrayna’nın hoş karşılanmasına adayan ve özellikle Sahra altı ülkelerden gelen insanları hoş karşılamayı reddeden üçüncü sektörün dünyasında çarpık bir olgu yarattı ve bu, başa çıkmamız gereken bir gerçektir”, diyor Valenti. .

‘Lampedusa’dan yapılan transferler rekor rakamlara ulaştı’


“Bu şu anda bazı zorluklara neden oluyor, bu bir para veya kaynak meselesi bile değil” diye ekliyor Vali Valenti. Ben ekonomik olmayan iddialarda bulunan Anci ile bir çatışmadan geliyorum. Bu doymuş bir pazarın gerçeği değil ama diyalektiğin de iz bıraktığı, çok daha karmaşık bir sorun. Ben iyimser olmak istiyorum. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve Hükümetin bize gösterdiği çizgiyi takip edeceğiz çünkü biz devlet memuruyuz ve bunu sürdüreceğiz. sessiz çalışma”.

Sonra başka rakamlar: “Lampedusa’dan yapılan transferler, günde ortalama 650 kişiyle rekor rakamlara imza attı; bu, Lampedusa’yı son derece kritik bir durumdan kurtarmamızı sağlayan çok önemli bir rakam. 4.000 başvurumuz olmasına rağmen, her şey hazırlandı. Yönetme onuruna sahip olduğum Departman tarafından ve komiserin emirleri doğrultusunda, polis güçlerinin, Sahil Güvenliğin ve Gdf’nin katkıları sayesinde durumla başa çıkmayı başardık”, diye açıklıyor göçmen acil durumu olağanüstü komiseri. “Bugün bir göçmenin varlığı 36 saati geçmiyor – diye devam ediyor – medyadan sıklıkla duyduğumuz mantra gibi sıcak nokta hiçbir zaman çökmedi. Çöküşte değil çünkü büyük bir denge ve yönetimle yönetiliyor Yapının içindeki tüm operatörlerin profesyonelliği”. Ve unutmayın: “5 operatörlü bir yönetimden, bugün sıcak noktada 100’den fazla operatörün bulunduğu ve yerine getirmesi gereken tüm fonksiyonları yerine getiren Kızıl Haç’a geçtik”.

Peder Ripamonti bunun yerine son yıllarda göçmenlerle ilgili yapılan ve insanların göçmenlere karşı “rahatsız olmasına” olmasa da “ilgisizliğe” yol açan anlatıya odaklanıyor. “Göç olgusuyla ilgili son yıllarda yapılan anlatının, zamanla inşa edilen kolektif hayal gücü üzerinde yansımaları oldu” diyor dindar adam. Ama aynı zamanda gizlilik suçuyla birlikte Bossi-Fini yasasını, kültürel inşayı da düşünelim. kimin düşmanı olduğu, kimin suç işlediği, kimin terörist olduğu, kamuoyunun özümsediği ve yavaş yavaş uzaklaştığı, yola çıkan ve yola çıkan bir insanı ilgilendiren bir dizi bilgi. artık ilgilenmiyoruz. Bizi ilgilendiren buradaki ve şimdiki hayatımızdır.” “Zamanla alışkanlıklar, düşmanın kültürü, sonra yaşadığımız tarihsel bağlam, salgın, savaş, enflasyon, tüm bunlar öyle koşullar yaratıyor ki, kayıtsızlıktan umursamazlığa geçiyoruz, artık acıma bile duymuyoruz. Çocuklar da dahil olmak üzere insanlar ölüyor” diye ekledi ve ardından AB’yi azarladı: “Avrupa olarak göç olgusunu Avrupa’yı ilgilendiren bir olgu olarak gören ortak bir dış politikamız olmadığı sürece, O noktaya gelmezsek durum değişmeyecek”. Ve bir anekdot anlatıyor: “İroniktir ki, Ukrayna’da savaş çıkmadan birkaç ay önce Polonya, sayıları birkaç bin olan Beyaz Rusya’dan gelenlerin girişini istemiyordu. birkaç ay sonra Ukrayna’dan gelen milyonlarca insanı ağırlamak zorunda kaldı” ve şunu ekliyor: “Bunun uluslararası düzeyde ve Avrupa düzeyinde yönetilmesi gereken küresel bir olgu olduğunu anlamalıyız.”

‘Refakatsiz küçük iniş olgusu büyüyor’


Vali Valenti daha sonra “Yabancı çocukların bir yetişkin eşliğinde karaya çıkarılmasının giderek büyüyen bir olgu olduğunu” açıklıyor. “Girişlerin yüzde 12’si refakatsiz küçükler tarafından temsil ediliyor, daha doğrusu refakatsiz olduğu varsayılan küçükler tarafından temsil ediliyor – diyor ki, yüzde 35’i sıfır ile 14 yaş arasında, yüzde 65’i ise 16 ile 18 yaş arasında bir aralık var.” . Valenti şöyle açıklıyor: “Zampa yasası, reşit olmayanların yaşını belirlerken iki yıl yanılma olasılığını öngörüyor; bu nedenle, hükümetin yakında daha dakik olmaya çalışacağı gerçek reşit olmayan yaşla bağlantılı bir sorun da var – diye açıklıyor Valenti. Zamanında değerlendirme, kimsenin koruma isteme hakkını reddetmemize değil, gerçek reşit olmayanları yönetmemize olanak tanıyor”.

Peder Ripamonti de siyaset konusunu gündeme getiriyor: “Göç meselesini siyasi tartışmalardan ve seçim kampanyalarından çıkaralım ve bunu makul bir şekilde ele alalım” diye uyarıyor. Dindar adam, “Değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir yasa çıkarılsaydı, belki de konuyu daha makul bir şekilde ele alabilirdik, ki bu da sadece geri dönüşlerle ilgili değil. Sorun şu ki” İtalyan topraklarında düzensiz kalan insanların sayısı ve haklarının güvence altına alınması olasılığından kaçan veya insani ve mesleki açıdan gelişme olasılığı olmayan dünyadır”, diye bitiriyor Ripamonti.

Ancak Vali Valenti’yi en çok endişelendiren şey, “akrabalarına ve hatta yeni tanıştıkları kişilere emanet edilen bekar kızların, hatta çok gençlerin kıyılarımıza gelmesi” anlamına gelen “göçle bağlantılı yeni bir olgu”. “Bazıları buraya evlenmek zorunda olma fikriyle, evlendikten sonra vatandaşlık alabilecekleri yanılsaması altında gönderiliyor – Vali diyor ki – ciddi bir olay. Küçüklerin ve onları diğer tarafa nakledenlerin sömürülmesi , kendimi duygusal olarak dahil hissediyorum. Bütün bunlar kabul edilemez.” Bu arada son 24 saat içinde 700 kişi daha Lampedusa’ya çıktı. Imbriacola bölge yapısında yalnızca 19 kişinin bulunduğu sıcak nokta neredeyse boştu. Bugün 828 tane var. Tekrar başlayalım.
 
Üst