“2023-2026’da GSYİH büyümesinin üçte ikisi Plana atfedilebilir”

Tepekoylu19

Global Mod
Global Mod
“2023-2026 dört yıllık döneminde, Def’de öngörülen yıllık ortalama büyüme oranının üçte ikisi Ulusal İyileşme ve Direnç Planına atfedilebilir (%1,2, Pnrr’nin yokluğunda %0,4’tür)” Sayıştay, 2023 yılı kamu maliyesinin koordinasyonuna ilişkin Raporda.

“(Pnrr ed’in) uygulama yapışkanlığına ve hatta referans senaryonun belirsizliklerinin ışığında bile, fikir birliği tahmini, Planın makroekonomik çerçevenin amaçları açısından belirleyici olmaya devam ettiğini doğrulamaktadır; bu, tabii ki, simülasyonun altında yatan harcama profiline uyulması koşuluyla”.

“Fiyat artışları açısından 2021’den bu yana makroekonomik çerçevede meydana gelen değişikliklere ve bunun sonucunda resmi büyüme tahminlerini etkileyen harcamaların gerçek değerindeki düşüşe rağmen, -Mahkemeye göre- henüz gerçekleşmemiş bir husus. Planın ürün düzeyi üzerindeki etkisine ilişkin tahminlerin gözden geçirilmesine rağmen, GSYİH’deki değişim açısından Pnrr’ye itibar edilen etkilerin hala çok güçlü olduğu gerçeği, kamuoyu tartışmasında yeterince dikkate alınmaktadır. hız açısından.
 
Üst