E-Ticaret Nedir? E-Ticaretin Dünyada ve Türkiye'de Gelişimi

Bakec

New member
E-Ticaret (Elektronik Ticaret) Nedir?
Günümüzde ticaretten daha büyük bir paya sahip olan E-Ticaret, Elektronik Ticaret Nedir? E-Ticaretin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? Elektronik Ticaret ile ilgili literatüre bakıldığında akademik anlamda çok sayıda tanım bulunduğu görülmektedir. En kısa ve geniş tanım olarak sanal ağlar üzerinden yapılan, her türlü mal ve hizmetin alınıp satıldığı, Dünyanın her yerinde işleyen ve farklı kıta ve bölgelerden alışverişe imkan tanıyan ticaret türü olarak nitelendirilebilir. OECD (Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Teşkilatı) E-Ticareti “Kurum ve bireyleri ilgilendirmekte olan ticari nitelikteki etkinliklerle ilgili tüm işlemlerin bilgisayar ağları vasıtasıyla yapılması” olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan yola çıkarak, Elektronik Ticaret işlemi siber ağlar üzerinden yürütülmekte ve bu işlemde alıcı ve satıcı tarafların klasik ticaret yöntemlerinden bağımsız olarak yüz yüze gelmeleri gerekmediği söylenebilir.

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Yönetim, Ticaret ve Ulaştırma Yöntemlerini Kolaylaştırma Merkezi ( UN – CEFAACT) Elektronik ticareti; “elektronik yoldan, yönetim ve tüketim etkinliklerinin yürütülmesinde kullanılan tüm iş bilgilerinin; üretici, tüketici, kamu ve özel kuruluşlar ile diğer organizasyonlar arasında elektronik araçlarla yapılması” olarak tanımlamıştır.Bu tanıma bağlı olarak ise, E-Ticaretin dört adet ana unsurunun olduğunu ve sürecin bu unsurlar arasında dinamik bir şekilde sürdüğünü söylemek mümkündür. Bu temel unsurların bünyesinde bulunan yan unsurlar da bulunmaktadır. Unsurlar arasındaki etkileşim dinamik bir yapı arz etmektedir. Yani taraflar arasında zaman ve mekan unsurları anlamında bir engel bulunmamakta ve istedikleri zaman birbirleriyle alışveriş yapabilmektedir.

Birleşmiş Milletler Uluslar arası Ticaret Komisyonu (UNCITRAL) tanımına göre ticari aktiviteler kapsamında her türlü veri mesajının, elektronik ve değişimi, internet ve e-mail gibi yöntemlerin yanında, faks gibi daha az karmaşık veri yöntemleri kullanılarak elektronik ortamda değişimidir.3 Bu tanımda elektronik ticarette kullanılan araçlar vurgulanmıştır. Buna göre elektronik ortamda yapılan her türlü alışverişte internet ve e-mail kullanılmaktadır. Tanımda belirtildiği gibi faks yoluyla da alım satım işlemleri gerçekleştirilmektedir fakat günümüz şartları itibariyle daha gelişkin teknolojik araçların ortaya çıkması ve çıkmaya devam etmesi faksın kullanımını azaltmış bulunmaktadır.

Bu tanımlardan yola çıkarak Elektronik Ticaretin yarattığı avantajlar sonucunda girişimciler ve tüketiciler daha kolay alışveriş yapabilme imkanına kavuştukları söylenebilir. İstenilen anda alışveriş yapabilme fırsatının sağlanması burada anahtar unsur olmaktadır. Fiyat ve ürün çeşitliliği anlamında yarattığı avantajlar da tercih edilebilirlik anlamında önemli bir etken olmuştur.
 
Üst