E-Ticaretin Avantajları ve Dezavantajları

Hasan

New member
E-Ticaretin Avantajları
Elektronik Ticaret alım satım süreçlerinin yanı sıra, üretici taraf açısından üretim sürecinin takibini de sağlayan önemli bir araçtır. Üretim süreçlerinde daha etkin bir üretim planlaması yapabilmek için ve bunu pazarlayabilmek için belirleyeceği stratejileri elektronik ticaret unsurları yoluyla daha kolay yapabilmektedir.

Elde bulunan stokları anlık olarak takip edebilme imkanı da sunan elektronik ticaret, bu sayede özellikle dayanıklı tüketim malları kapsamının dışında bulunan ve kısa sürede tüketilmesi gereken malların ticaretinde daha çok satıcı tarafın lehine olmak üzere avantaj sağlamaktadır. Bu sayede elden çıkarılacak olan malların tarihleri, seri numaraları ve alış tarihleriyle bilinerek istendiği takdirde elden çıkarılacağı zaman aralığı da belirlenebilmektedir.

Yine üretilen mal miktarı ve bölgeler itibariyle yapılacak sevkiyat süreçlerini belirlemek Elektronik Ticaret yoluyla daha kolay şekilde yapılabilmektedir. Üretici ile satıcı birimler arasındaki koordinasyonun sağlanmasında önemli bir etken olan E-Ticaret tarafların taleplerini anlık olarak belirleyebilecekleri ve birbirlerine iletebilecekleri ortam sağlayarak anlık değişimlere uygun bir profil sergilemektedir.

Taraflara anlık olarak sipariş alıp verme imkanı sağlayan elektronik ticaret sayesinde istenilen zaman ve mekan özelinde alışveriş imkanı sağlanabilmekte ve bu imkan sayesinde dünya çapındaki ticaret hacminin artmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu durum tüketici açısından da talep edilen ürünlere ulaşmak bağlamında önemli avantajlar yaratmakta ve zaman ve mekan sınırlamalarını ortadan kaldırarak talep edilen ürünlere daha kolay ulaşma fırsatını yaratmaktadır.

Tanıtım ve lansman süreçleri de elektronik ticaret üzerinden daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir. İnternetin yaygın bir araç olduğu günümüzde ürün tanıtımları da daha yaygın bir şekilde yapılabilmektedir. İnternet sitelerine reklam vererek ürün tanıtımı yapmak günümüzde yaygın olarak izlenen bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Ödeme süreçlerinin sanal ortamdan gerçekleştirilebilmesi firmalar ve bankalar açısından olumlu bir etkendir. Bu sayede bankalar açısından tahsilat süreleri kısalmakta, firmalar açısından ise elden ödeme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Piyasa açısından bakıldığında ise bu sayede kısmen de olsa likidite zorluğu ortadan kalkmaktadır.

Başka bir unsur olan elektronik para ile ödeme yapmak yoluyla alım satım işlemleri daha kolay bir hale gelmiştir. Özellikle son dönemlerde yaygın hale gelen ve gerçek paranın yerine geçerek onu sanal ortamda ikame eden Bitcoin uygulamasını yaygın olarak kullanmakta ve ödemelerini bu yolla yaparak geleneksel ödeme aracı olan paraya bağımlılıklarını azaltarak işlemlerini kolaylaştırmaktadırlar. Bitcoin uygulamasından kısaca bahsetmek gerekirse farklı para birimlerine dönüştürülebilen, alım ve satımında herhangi bir sınırlama bulunmayan, yatırım amacıyla da kullanılabilen ve oluşturulan sanal cüzdanlar aracılığıyla parasal işlemelerin gerçekleştirildiği sanal bir para biriminin adıdır. Ortaya çıktığı 2008 yılından bu yana oldukça değerlenen ve yaygınlaşan Bitcoin sisteminin gelecekte Dolar ve Euro gibi geleneksel ve rezerv para birimlerinin yerini alması beklenmektedir.

Yakın zamanda ortaya çıkan kitlesel finansman (Crowdfunding) ve melek yatırımcı kavramları da elektronik ticaret kapsamında kendisine yer bulmuştur. Yeni projeleri olan fakat finansman güçlüğü çeken genç girişimcilerin kendilerine internet üzerinden finansman sağlamalarına yardımcı olan melek yatırımcılar bularak projelerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan bu süreç, elektronik yoldan yapılan ticarette yeni fikirlerin ve icatların ortaya çıkmasını sağlayarak ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmakta ve ortaya çıkan projeler sayesinde gündelik hayatın kolaylaşmasını sağlamakla beraber genç girişimciler açısından bir teşvik unsuru olarak yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayarak inovatif anlamda gelişmeler sağlanması için katkı sunmaktadır.E-Ticaretin Dezavantajları
E-Ticarette taraflar açısından ortaya çıkabilecek çeşitli risk unsurları dezavantaj olarak ele alınabilmektedir. Geleneksel ticaret kapsamında sıklıkla görülmeyen bazı durumlar elektronik ticaret üzerinden yapılan işlemlerde sıklıkla görülmektedir. Örneğin müşteri geleneksel ticaretin aksine internet üzerinden yaptığı alışverişlerde (özellikle giyim alışverişlerinde) deneme yapma imkanına sahip olamamaktadır. Bu gibi durumlar iade işlemlerini de beraberinde getirmektedir. İade işlemlerinin gerçekleştirilmesinde de alıcı ve satıcı tarafın farklı şehirlerde veya ülkelerde olması dolayısıyla sıkıntılı süreçler gerçekleşebilmektedir. Ürün teslimatlarının kargo aracılığıyla yapılması nedeniyle de zaman zaman gecikmeler yaşanabilmektedir. Bunlarla birlikte elektronik ticaret sitelerinin güvenlik yönünden yeterli olmaması konusu da dezavantajlardan biri olarak sayılabilmektedir. Özellikle piyasada yeni isim yapmaya başlayan sitelerden işlem yapan kullanıcıların bu konuda dikkatli olmaları elzemdir.

Alışveriş yönünden yaşanan dezavantajların yanında ekonomik olarak yaşanabilen dezavantajlar da söz konusudur. Yapılan alışverişlerin ülkeler ve bölgeler arasında gerçekleştirilmesi devletlerin vergi gelirlerinden mahrum kalması sonucunu doğurabilmektedir. İlerleyen başlıklarda detaylı olarak bahsedilecek bu konunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
 
Üst