Göçmenler, kaçakçılardan oturma izinlerine: KHK’da neler var?

Tepekoylu19

Global Mod
Global Mod
Kaçakçılara uygulanan baskıdan, üç yıllık süre için belirlenen çalışma için İtalya’ya kabul edilecek yabancıların kontenjanlarına kadar, oturma izni verme sürecinin basitleştirilmesi ve hızlandırılmasından geçiliyor. Bugün Cutro’da gerçekleşen Başbakan Giorgia Meloni başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’nda hükümetin oybirliğiyle onayladığı akış kararnamesinde yer alan birçok yenilik var. Kanun hükmünde kararnamede yer alan başlıca yenilikleri içeren kurallar şöyle:


Ayrıca okuYasadışı göçle ilgili suçlar için artan cezalar – Ağır cezalar öngören yeni “yasadışı göçle ilgili suçlar sonucunda ölüm veya yaralanma” suçu getirildi:

bir veya daha fazla kişinin ciddi veya çok ciddi şekilde yaralanması için 10 yıldan 20 yıla kadar;

bir kişinin ölümü için 15 ila 24 yıl;

Daha fazla insanın ölümü için 20 ila 30 yıl.


İhraçlar ve temyizler – Mahkûmiyet sonrası verilen ihraç kararlarının infazı için sulh ceza hâkimliği tasdiki şartı kaldırılmıştır.


Yabancı işçilerin yasal giriş akışlarını planlamanın yeni yolları – İtalya’ya tali işler için kabul edilecek yabancıların kontenjanları, görüşüne bağlı olarak, artık sadece bir yıl değil, üç yıl (2023-2025) için Bakanlar Kurulu Başkanı kararıyla belirlenecek. diğer şeyler – Komisyonun yetkili parlamenterleri.

Tercihli bir şekilde, kotalar, düzensiz göçmen trafiğine dahil edilmelerinden kaynaklanan kişisel güvenlik riskleri konusunda vatandaşları için medya kampanyalarını destekleyen Devletlerdeki işçilere atanacaktır.


Yabancı vatandaşların ikincil çalışmaları için giriş ve oturma izinlerine ilişkin kurallarda yapılan değişiklikler – Yabancıların İtalyan şirketleri ile istihdam ilişkisinin başlaması basitleştirildi ve mevsimlik ihtiyaçlar da dahil olmak üzere ikincil işler için engelsiz belge düzenleme prosedürü hızlandırıldı.


Eğitim programları – Menşe ülkelerinde İtalya tarafından tanınan ve Çalışma Bakanlığı tarafından teşvik edilecek olan eğitim kurslarından geçen yabancılar için kontenjansız kabuller.


Yenilenen oturma izninin süresi – Kalıcı çalışma, serbest meslek veya aile birleşimi amacıyla verilen oturma izinlerinin yenilenme süresi, bugün olduğu gibi iki yerine en fazla üç yıl olacak.


Tarım şirketlerine/işçilerine öncelik – Tarım işçisi ataması için başvuruda bulunan ve atanmayan işverenlerin yeni başvuru sahiplerine göre önceliği olduğu tespit edilmiştir.


agromafias ile kontrast – Ulusal pazarı tarımsal gıda suçlarından korumak için, yüksek profesyonel alanda ve resmi alanda sınıflandırılan tarımsal gıda ürünlerinde kalitenin korunması ve dolandırıcılığın önlenmesi için Merkez Müfettişliği personeli, adli polis memuru; yardımcılar alanında ve operatörler alanında istihdam edilen diğer personel adli kolluk görevlileridir.


Göçmen merkezleri – Yabancıların kabulü veya alıkonulması ve her halükarda işleyişlerinin devam etmesi için hükümet merkezlerinin yönetiminin devreye alınmasına yönelik kurallar getirilmiştir.

Ülkesine geri gönderilmek üzere gözaltı merkezlerinin (CPR) belirlenmesi, satın alınması veya genişletilmesi sırasında, prosedürlerin uygulanmasında daha fazla hıza izin vererek, kamu sözleşmeleri kurallarından sapma seçeneği öngörülmektedir. Derogasyonun geçerliliği 31 Aralık 2025 tarihine kadar sınırlıdır. Ancak, mafyayla mücadele kanunu hükümlerine ve önleme tedbirlerine uyulmasına tabidir.


Özel koruma – Özel koruma, uygun olmayan şekilde genişletilmesine yol açan yorumlardan kaçınmak için daha iyi tanımlanmıştır. Bir geçiş hükmü ile yeni disiplinin KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.
 
Üst