Sürdürülebilirlik hızlandırıcısı olarak kültür, “Venezia Città Kampüsü” projesi yolda

Tepekoylu19

Global Mod
Global Mod
Venedik’i bir kampüs şehri, yani eğitim ve araştırma teklifinin kalitesi ve aynı zamanda kapsayıcı, modern bir topluluk bağlamında ilgili hizmetler aracılığıyla ileri düzeyde bilgiye sahip genç yetenekleri çekebilecek, eğitebilecek ve elde tutabilecek bir bilgi ve mükemmellik merkezi yapmak. ve sürdürülebilir. Venedik Dünya Sürdürülebilirlik Başkenti Vakfı tarafından bugün Venedik’teki Procuratie Vecchie’deki The Home of The Human Safety Net’in oditoryumunda Üniversite Bakanı’nın huzurunda gerçekleştirilen çalıştayın birincil amacı budur. Ca’ Foscari Üniversitesi, Venedik Iuav Üniversitesi, Benedetto Marcello Müzik Konservatuarı, Güzel Sanatlar Akademisi, Venedik Belediyesi tarafından desteklenen bir projeyi değerlendirmek için Anna Maria Bernini’yi araştırın.

Planlama, lagün şehrini besleyen ve sentetik olarak üç temel kalkınma motoru olan turizm, üretim ve bilgi ile çakıştırılabilecek ekonomilerin analizinden başlar. Son yıllarda ekonomik ve mali kaynaklar neredeyse tamamen “turizm şehri”ne odaklandıysa, “Venezia Città Kampüsü” projesi, daha uyumlu ve sürdürülebilir büyümeye izin vererek üç kalkınma itici gücünü yeniden dengelemeyi amaçlıyor.

Aslında, çalıştay sırasında resmedilenlere göre, Venedik’te kısmen gelişebilecek yaygın bir kampüsün inşası yoluyla mevcut paradigmayı baltalama gücüne sahip olacak olan tam olarak bilgi bileşenidir. liman ve şehir, kısmen Mestre’de, via Torino bölgesinde ve Porto Marghera’da, Vega Bilim Parkı alanlarının çevresinde. Dünyanın dört bir yanından yetenekleri çekmek için eğitim teklifini Avrupa ortalamasıyla uyumlu hale getirerek artırmak çok önemli olacak: ilk tahmin, şehrin öğrenci nüfusunun iki katına çıkacağını öngörüyor, bu sayı şu anki 31.000’den yaklaşık 60 bin


“Venezia Città Kampüsü iddialı bir proje, onu neredeyse ideal bir bilgi şehri olarak tanımlayabiliriz. Üniversite ve Araştırma Bakanı Anna Maria Bernini, koşan, bilginin peşinden koşan ve kendini aşmak isteyen bir Venedik diyor. Üniversiteler, işletmeler ve bölgeler arasında yeni ilişkiler kurmaya yönelik bir pilot projeyi temsil edebilir. Eğitim hakkını, yenilikçi öğretimi ve geleceğe bakabilen, erkek ve kız çocukların eğitimlerini bitirdikten sonra iş aramak zorunda kalacakları iş dünyasının ve toplumun ihtiyaçlarını öngörebilen yolları güçlendirmeye yardımcı olmak. Città Kampüsü’nü gerçeğe dönüştürmek için ortak vizyon doğrultusunda bir ekip olarak birlikte çalışmamız gerekiyor”.

Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia, “Venedik tarih, kültür ve meslek açısından bir bilgi şehridir. Ancak sadece geçmişe bakmayın: Miras kalan şanlı sermaye, bu şehrin geleceğini birlikte inşa edecek temellere dönüştürülmelidir. Değerli turist varlıklarına indirgenemez. Venedik kendisini müthiş bir bilgi kuluçka merkezine dönüştürmeli: ve bu yeni Venezia Città Kampüsü projesinin baş kahramanları gençler olabilir. Yurt dışından gençlerin gelişini de teşvik edecek, eğitimsel, ekonomik ve kültürel düzeyde verimli bir büyüme sağlayacak bir meydan okuma”.

Venedik belediye başkanı Luigi Brugnaro, “Fvcs’nin 13 kurucu üyesini ve 26 kurucu ortağını temsil eden herkese ve her şeyden önce bu Vakfa gösterdiği takdire şayan taahhüt için arkadaşım Renato Brunetta’ya teşekkür ediyorum” dedi. “Città Kampüsü projesi, Venedik için bilgiye dayalı bir ekonominin yeni bir döngüsünü açmak için tarihi bir fırsattır. Kendimizi artık dünyaya sadece ziyaret edilecek ‘efsanevi’ bir yer olarak değil, somut bir ikamet ve çalışma olasılığı olarak göstermemiz gerekiyor – diye ekledi – Bir bilgi ekonomisinin geliştirilmesi, bizi besleyen verimli bir döngüyü tetiklemek için etkili bir stratejidir. etrafındaki en iyi yetenekleri kendine çekmesiyle; mesleki becerileri geliştirme fırsatı daha sonra küresel boyutla diyalog halinde yerel ağlarda ve çalışma devrelerinde kullanılacaktır. Üniversite ilk cazibe merkezi olarak hareket etmelidir, ancak o zaman gençlere iş fırsatları ve yeterli yaşam kalitesi sunması gereken şehirdir. Bu nedenle kreş ya da köprü yapılması tek başına bir müdahale olarak değil, şehrin farklı yerlerini dönüştürme ve uyum sağlama projesinin bir parçası olarak görülmeli” dedi.


“Bu, bugün daha da iddialı hale gelen ve daha fazla cesaret gerektirecek iddialı ve cesur bir vizyon! Venedik, tüm ülkeyi etkileyecek sorunları önceden tahmin ediyor, bu nedenle geçmişte olduğu gibi sorunları tartışmak, ele almak ve çözüm bulmak önemlidir. Mose ile yapıldı – belediye başkanı devam etti – Bir şehrin çok sayıda işlevi vardır; fiziksel ve elektronik olarak birbirine bağlı olması gerekir. Bu nedenle, taşıyıcılara ve altyapıya (havaalanı, istasyonlar, rıhtımlar, liman) odaklanarak Venedik’in tüm kablolamasını tamamlıyoruz. ve elektrik şarjı, hidrojen dağıtıcıları, elektrikli otobüsler, bisiklet yolları, bisiklet paylaşımı için sütunların hazırlanması yoluyla yeşil hareketlilik. , kamu-özel ortaklığı ile Ukrayna’nın yeniden inşası için bir merkez olarak Porto Marghera üzerine. Venedik’in sadece bir kez görülecek bir şehir olmadığını, aynı zamanda bir yer olduğunu göstermeliyiz. geri dönebilir ama her şeyden önce yerleşmeye, orada yaşayıp çalışmaya karar verin”.

Fvcms başkanı Renato Brunetta, “Vakfın kaynakları, becerileri ve projeleri topladığı tematik yuvarlak masa toplantılarından biri bugün başlıyor” dedi. “Venedik’in gerçek bir sürdürülebilirlik başkenti olabilmesi için öncelikle bir dünya kültür ve bilgi başkenti olması gerekir ve bu da ancak dünyanın her yerinden en iyi beyinleri kendine çekerek olabilir – altını çizdi – Rakamlar bize şunu söylüyor: Avrupa ortalamasına göre, muhtemelen üçte biri (yaklaşık 30.000) lagünde yer bulabilecek olan 80.000 yeni öğrencinin Veneto’ya çekilmesi gerekir. Bölgedeki diğer üniversitelerin de katılabileceği artış sürecinin Venedik kısmı, İtalyan panoramasında tamamen eksik olan disiplinler arası yollarla ve özellikle çevresel sürdürülebilirlik konularına odaklanarak inovasyona en sadık kısım olabilir. hangi Venedik ölçekli bir model planetaryumdur. Nihayetinde, başka bir yerde geliştirilen bir bilgi aşamasından yetenek, kültür ve yeni istihdam için gerçek bir üreme alanına geçmesine izin veren bir dönüşümde Venedik’e eşlik etme meselesi”.


Ca’ Foscari Üniversitesi rektörü Tiziana Lippiello şunları söyledi: “Venedik şehir kampüsü projesi, Ca’ Foscari Stratejik Planının ana eylemlerini takip ediyor: yenilik, uluslararasılaşma, cazibe, Venedik’in bir kültür olarak gelişimi, yenilik ve olağanüstü bir yer. Kenti deneyimlemek Üniversitemizin bir dizi yatırım ve eylemle taahhüt ettiği politikalardır.Tek başına bizim olamayacağımız, kentin yükseköğretim kurumları, tüm belediye idaresi, yerel şirketler ile birlikte paylaşılması ve izlenmesi gereken bir hedeftir. Venedik gibi kırılgan olduğu kadar güzel bir şehir için topluluğa ortak bir çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik modeli sunmak için Veneto Bölgesi, Liman, Mur ve Cnr vb. öğrencilerimiz için somut ve keskin seçimler, dünyanın her yerinden gelen yetenekler için. Venedik doldurulacak bir boşluk değil, değer verilmesi gereken bir yerdir ve geleneği str gelişimi ve yeniliği için bir nokta; yeni nesillerin geleceği için şimdi nasıl yakalayacağımızı bilmemiz gereken bir fırsat”.

Venedik Iuav Üniversitesi rektörü Benno Albrecht şunları ekledi: “Geleceğin bilgisi üzerine, yeni Made in Italy’yi oluşturabilecek ve cezbedecek büyük bir küresel okul inşa ederek Venedik’teki öğrenci nüfusunu artırma hedefini kendimize koymalıyız.” yumuşak gücümüzü artırmak için dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler Yumuşak gücümüzü arttırmak için, bu büyüklükteki bir operasyonu gerçekleştirmek için, müdahaleleri kalibre ederek tarihi kentte ve anakaradaki tüm dönüşüm alanlarını dikkate alan yeni bir kentsel strateji yaklaşımı geliştirmek gerekiyor. projenin ilerlemesini ve ekonomik etkisini sürekli izleyerek uyarlanabilir bir yol” .
 
Üst